Przedstawiamy krótki rys statystyczny gminy Węgierska Górka na podstawie danych na koniec 2016 roku:

Ilość mieszkańców gminy (pobyt stały):

 

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

RAZEM

15119

7647

7472

Cięcina

4409

2219

2190

Cisiec

3332

1687

1645

Węgierska Górka

4209

2170

2039

Żabnica

3169

1571

1598

 

Ilość mieszkańców gminy, którzy zawarli związek małżeński:

                              

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

RAZEM

155

86

69

Cięcina

43

28

15

Cisiec

46

23

23

Węgierska Górka

42

20

22

Żabnica

36

16

20

 

Ilość urodzeń:

                            

 

ogółem

dziewczynki

chłopcy

RAZEM

173

85

88

Cięcina

57

25

32

Cisiec

37

20

17

Węgierska Górka

36

17

19

Żabnica

43

13

20

Ilość zgonów:

                          

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

RAZEM

156

66

90

Cięcina

37

14

23

Cisiec

37

20

17

Węgierska Górka

43

20

23

Żabnica

39

12

27

 

Ilość osób zameldowanych w 2016 roku:

- na pobyt stały -                           263

- zameldowani cudzoziemcy -     33

Ilość osób wymeldowanych z pobytu stałego w 2016 roku: 125

Ilość osób rozwiedzionych:

                      

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

RAZEM

23

12

11

Cięcina

9

6

3

Cisiec

7

5

2

Węgierska Górka

13

6

7

Żabnica

6

3

3

 

Ilość osób owdowiałych:

                     

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

RAZEM

65

51

14

Cięcina

21

18

3

Cisiec

17

12

5

Węgierska Górka

13

8

5

Żabnica

14

13

1

 

Sporządzono 98 aktów małżeństwa, w tym 24 śluby cywilne, 74 śluby wyznaniowe.

Ilość osób bezrobotnych (dane 31.12.2016) ogółem - 560.

W tym: kobiet -                  256

mężczyzn -              304

Z prawem do zasiłku: ogółem - 65

            kobiet -                    33

            mężczyzn -             32

 

Udostępnij Drukuj E-mail