Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Historia mojej Węgierskiej Górki". Celem konkursu jest przedstawienie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej gminy w oczach dziecka. To także doskonała okazja na poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Węgierska Górka.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z terenu gminy Węgierska Górka. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym – miejsca zlokalizowane na terenie gminy Węgierska Górka. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach;

- praca grupowa

- praca indywidualna (kat. I – 3-4 latki, kat. II 5-6 – latki) -każdy uczestnik może złożyć 1 prace na adres Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.

Osiedle XX- lecia II RP 12

34-350 Węgierska Górka z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Historia Mojej Węgierskiej Górki” w terminie do 19 maja 2017 r.

Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace 31 maja. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięzców dwóch kategoriach: praca indywidualna i praca grupowa.

4 czerwca 2017 o godz. 16:00 na Hali Sportowej Węgierskiej Górce po spektaklu Tajemnica Skarbu na Kurzej Nóżce – Teatr Trip.

Udostępnij Drukuj E-mail