Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik informuje o inwestycjach infrastrukturalnych obecnie prowadzonych, kontynuowanych i planowanych na terenie gminy Węgierska Górka.

W Węgierskiej Górce wkrótce realizowane będzie przedsięwzięcie, w ramach którego powstanie nowa infrastruktura okołoturystyczna w formie zagospodarowania terenów gminnych obok restauracji "Cesarka" ( ścieżka spacerowa, drewniana kładka, zieleń).

Inwestycja ta współfinansowana będzie ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zrewitalizowana będzie również przestrzeń publiczna obok boiska sportowego w Ciścu. Obecnie trwa realizacja inwestycji, polegającej na skomunikowaniu terenów rekreacyjnych szlakami pieszo - rowerowymi w Węgierskiej Górce, Cięcinie i Żabnicy. W fazie końcowej są projekty dotyczące zagospodarowania brzegów Soły i Żabniczanki trasami przyrodniczo - ekologiczno - dydaktycznymi. Trwają starania o pozyskanie środków finansowych na utworzenie placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia.

Do finału zbliżają się prace związane z przebudową dróg gminnych: Targowa i św. Floriana w Cięcinie oraz Szkolna w Żabnicy. W tym roku rozpocznie się gruntowna modernizacja ulicy Parkowej i Przemysłowej w Węgierskiej Górce i ulicy Sołeckiej oraz Kolejowej w Ciścu.

Przy współudziale Powiatu gmina przebudowała drogi powiatowe:

Cięcina - ul. Jana Pawła II - odcinek od ul. Granicznej do Przedszkola

Żabnica - ul. Ks. Karola Śmiecha - odcinek od mostu przy Szkole Podstawowej do Kościoła. Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni wraz z poszerzeniami, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenie skrzyżowań oraz oznakowanie poziome i pionowe ulicy.

Planowane na rok bieżący inwestycje drogowo - mostowe - wykonane z własnych środków finansowych:

* w sołectwie Cięcina: remont mostu w ciągu ul. Tęczowej, ul. Górska, ul. Widokowa

* w sołectwie Cisiec: ul. Wiklinowa, ul. Doliny - boczna, ul. Łukowa, ul. Grzegorzków

* w sołectwie Węgierska Górka: ul. Słoneczna, ul. Raczyńskiego, ul. Wzgórze, ul. Stawowa.

* w sołectwie Żabnica: ul. Graniczna - boczna, ul. Turystyczna - łącznik z ul. Zaporową, ul. Bory, ul. Mostowa, rów ul. Bukowina.

Jednocześnie trwają prace konsultacyjne związane z dobudową nowego oświetlenia ulicznego - Rada Gminy przeznaczyła na ten cel 125 000 zł. W Cięcinie i Żabnicy zostaną zamontowane nowe wiaty przystankowe.

W ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu złożony został wniosek o budowę wodociągu gminnego w Ciścu Małym. Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w tym roku wraz ze Spółką Beskid - Ekosystem dobudowana będzie kanalizacja i wodociąg przy ulicy Zielonej i Masztowej w Węgierskiej Górce.

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik składa podziękowania mieszkańcom za zaangażowanie w rozwój i rozkwit naszej gminy oraz za kompetentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomoc w ich realizacji.

Udostępnij Drukuj E-mail