Wraca problem, którego szczególna eskalacja ma miejsce podczas sezonu letniego. Luźno biegające, bez żadnej kontroli psy. I nie są one bezpańskie. Ze względu na nasilenie problemu i z uwagi na liczne ataki psów na ludzi, które w ostatnim okresie miały miejsce na terenie gminy Węgierska Górka, Wójt Gminy Piotr Tyrlik przypomina mieszkańcom, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (Art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – t.j. Dz.U. z 2013 poz. 886). Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z art.77 kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Udostępnij Drukuj E-mail