Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Gminy w Węgierskiej Górce zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Konsultacje udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka przy ul. Zielonej 43, 4 sierpnia 2017 r. w godzinach 10.00-14.00.

Dyżury obejmują ogólnodostępne, bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Udostępnij Drukuj E-mail