Zamieszczamy pismo, jakie wpłynęło do Urzędu Gminy Węgierska Górka, a jego treścią jest Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7820.69.2013 z dnia 27 lipca 2017 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-BIała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)".

Treść Obwieszczenia: TUTAJ
Udostępnij Drukuj E-mail