Do Urzędu Gminy Węgierska Górka wpłynęło kolejne pismo, stanowiące kolejny krok w procedurze dokumentacyjnej dotyczącej realizacji "obejścia Węgierskiej Górki": na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Przemysława Juszczyka Wojewoda Śląski podjął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Budowa drogi ekspresowej S-69 (obecnie S1) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)„ w związku z uzupełnieniem przez inwestora materiału dowodowego.

Udostępnij Drukuj E-mail