Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Święto plonów, czyli ­ludowe święto połączone z obrzędem dożynkowym na ukończenie żniw i prac polowych. Przed nami czas dożynek. W czasach przedchrześcijańskich święto to przypadało na równonoc 22 września. Dożynki miały różne nazwy i sposób ich kultywowania - w zależności od regionu. Określane były jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Wraz z rozwojem gospodarstw folwarczno ­ dworskich w XV wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Od razu prawie nieodłącznym ich elementem stała się zabawa dożynkowa, którą urządzano dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników najemnych w nagrodę za wykonane prace przy żniwach i zebrane plony. Finałem dożynek były tańce w gospodach, karczmach lub na terenie dworu, a następny dzień był wolny od prac.

W minioną deszczową niedzielę 20 sierpnia obchodziliśmy dożynki w Żabnicy. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Marian Kurowski, radni, Sołtys Żabnicy Mirosława Biegun, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście.

A tak wyglądały dożynki parafialne w obiektywie Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.

{gallery}24{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail