Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą realizacji zadania „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) „ przedstawioną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pana Marka Niełacnego w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2017 r.

LINK DO POBRANIA

Udostępnij Drukuj E-mail