Urząd Gminy Węgierska Górka informuje, iż z dniem 18 września 2017 r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - PODBESKIDZIE Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przystępuje do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi krajowej nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz”.

Roboty prowadzone będą od km 35+158 do km 35+350 (wg nowego kilometraża), tj. od skrzyżowania z ul. Zielona Górna do skrzyżowania z ul. Masztową. Na ww. odcinku zostanie zamknięty lewy pas ruchu (w kierunku Żywca). Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo prawym pasem.

Wprowadzenie zamiennej organizacji ruchu nastąpi 18 września 2017 r. w godzinach porannych.