Miniony czwartek 12 października w Węgierskiej Górce upłynął pod znakiem wymiany doświadczeń międzynarodowych. Urząd Gminy odwiedziła bowiem piętnastoosobowa delegacja grupy ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków  metodycznych z obwodu zaporoskiego.
Gości z Ukrainy podjął gospodarz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, który podczas spotkania przybliżył rys historyczny gminy oraz jej turystyczny charakter. Główny cel wizyty jednak dotyczył czerpania z doświadczeń gminy Węgierska Górka w zakresie struktury oświatowej.

Wójt Gminy Węgierska Górka poza prezentacją Gminy przedstawił także zadania oświatowe realizowane przez gminę oraz szeroko omówił cały system zarządzania oświatą. Ukraińscy goście szczególnie zainteresowani byli zadaniami oświaty, zatrudnieniem nauczycieli i finanoswaniem. Równie wiele pytań ze strony delegacji dotyczyło kwestii organizacji dowozu dzieci do szkoły na zajęcia oraz zajęć pozaszkolnych.
„W gminie Węgierska Górka oświata jest zadaniem priorytetowym. Obecnie trwa etap modernizacji przedszkoli - w ubiegłym roku zostało rozbudowane przedszkole w Cięcinie, w tym roku remont przeprowadzono w przedszkolu w Węgierskiej Górce, a na modernizację czeka jeszcze przedszkole w Ciścu." - powiedział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

„Przede wszystkim są ludzie..."

Podczas czwartkowej wizyty gospodarz gminy podkreślił, że równie istotne jak strategia i rozwój oświaty jest dbałość o każdego człowieka.

„Bo przede wszystkim są ludzie. Stąd też organizujemy Pikniki Szkolne, do nich angażujemy uczniów, nauczycieli i rodziców. To doskonała okazja do integracji” - zaznaczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Ukraińcy goście odwiedzili także Szkołę Podstawową w Żabnicy.Fundacja Solidarności Międzynarodowej na zlecenie Ministra Spraw Zagranicznych od kilku lat wspiera reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Jednym z elementów reformy jest decentralizacja oświaty, podczas której ukraińskie gminy przejmują zadania oświatowe wzorując się na polskim modelu.

Udostępnij Drukuj E-mail