Niezwykle uroczysty i ważny to był dzień dla Przedszkola w Węgierskiej Górce. W minioną środę 25 października nadano oficjalnie przedszkolu nowe imię - od tej pory dzieci uczęszczają do Przedszkola Zaczarowany Las.

Jednocześnie to dzień, w którym równie oficjalnie do użytku oddane zostało Przedszkole po jego kompleksowej termomodernizacji.

Uroczystego odsłonięcia tablicy z nadanym imieniem dokonał Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

„W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami niecodziennego wydarzenia: przekazania do użytkowania po wykonanej termomodernizacji Przedszkola w Węgierskiej Górce. Potrzeba modernizacji tego przedszkola przejawiała się w dyskusjach publicznych od wielu lat (..) Ten nowo zmodernizowany budynek podnosi atrakcyjność oświatową i kulturową miejscowości Węgierska Górka. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu pragnę serdecznie podziękować" - podkreślił Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Modernizacja krok po kroku:

* 20 lipca 2016 roku do WFOŚiGW w Katowicach złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Węgierskiej Górce",

* 5 października 2016 - rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy,

* 2 listopada 2016 - podpisano umowę z wykonawcą.

Na koszty tego zadania składają się:

  1. Dokumentacja projektowa - 3700, 00 zł

  2. Roboty termomodernizacyjne i nadzór inwestorski - 597 222,14 zł. Łączny koszt inwestycji - 600 922,14 zł. Z czego z WFOŚiGW uzyskano pożyczkę umarzalną do 40% w wys. 240 403,00 zł i dotację 38 657,00zł (całość 279 060,00 zł).

Kompleksowa termomodernizacja obiektu objęła:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację centralnego ogrzewania na nowoczesny i wydajny - wymieniono 44 szt. grzejników i zaworów termostatycznych,

- całość zewnętrznej elewacji i dachu o powierzchni 1132 m kwadratowe zostało docieplone wełną mineralną, a elewację częściowo pokryto okładziną z płyt HPL,

- wymieniono pokrycie dachowe,

- odnowieniu i odświeżeniu został poddany taras i izby lekcyjne.

 

Udostępnij Drukuj E-mail