Poniżej zamieszczamy pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z dnia 31 października 2017 r. stanowiące odpowiedź na pismo Wójta Gminy Węgierskiej Górki Piotra Tyrlika w sprawie zmiany odstępów czasowych na sygnalizacji świetlnej wprowadzonej na ul. Zielonej w Węgierskiej Górce w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych”.

Udostępnij Drukuj E-mail