Ile kosztuje średnio metr kwadratowy działki? Ile musimy zapłacić za nią w powiecie, ile w gminie Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły, a ile w sołectwach gminy?
 
Ze względu na korzystne położenie oraz górzysty teren ceny nieruchomości w gminie Węgierska Górka są wysokie w  porównaiu z innymi gminami powiatu żywieckiego.
I tak średnio za 1 m2 działki budowlanej w  Milówce zapłacimy 49,75 zł. W Rajczy wydamy 40,50 zł. W  Ujsołach musimy być przygotowani na  45,75 zł, natomiast w Węgierskiej  Górce zapłacimy 78,50 zł. 

Sytuacja na rynku nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka została przeanalizowana na podstawie dostępnych ogłoszeń w konkretnych sołectwach. W analizie wzięto pod uwagę działki budowlane, uzbrojone.
Gmina Węgierska Górka i sołectwa.
Średnia cena 1 m2 na terenie całej gminy wyniosła 78,50 zł, co stanowi około 138 % średniej ceny z obszaru północnej części powiatu żywieckiego. Cena jest uzależniona od usytuowania i wielkości. Poniżej zestawiono podstawowe informacje na temat średnich cen w danym sołectwie.
W Cięcinie  średnia cena za 1 m2 działki budowlanej to 61,50 zł, co stanowi 79,0% średniej na terenie gminy.
W  Ciścu wydamy  76,00 zł, czyli  96,8% średniej na terenie gminy.
W Węgierskiej Górce zapłacimy  85,45 zł - 108,3% średniej.
Natomiast działka w Żabnicy to koszt  91,20 zł, czyli  115,9% średniej terenu gminy.

Udostępnij Drukuj E-mail