Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 6 grudnia 2017 nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja dotyczy budowy drogi ekspresowej S-69 (obecnie S1) Bielsko-Biała - Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka tzw. „Obejście Węgierskiej Górki”.

Jest to bardzo ważna chwila, szczególnie dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka, gdyż decyzja ta otwiera drogę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do ogłoszenia przetargu. Z informacji jakie posiadamy wynika, że przetarg ten powinien być rozpisany końcem tego roku, a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić w II połowie roku 2018. Założenia przetargowe mówią o 36-miesięcznym okresie realizacji z wyłączeniem miesięcy zimowych, czyli realizacja inwestycji potrwa około 4 lat. Decyzja ta otwiera również możliwość wykupu gruntów pod drogę od właścicieli nieruchomości.

Wójt Gminy pragnie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania tej decyzji. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pani Premier Beaty Szydło, Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka, Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda, jak również Posłów i Senatorów.

Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu Panu Jarosławowi Wieczorek, Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Wojciechowi Saługa, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Panu Bernardowi Błaszczyk, a nade wszystko Dyrekcji i Pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Żywcu oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Węgierska Górka.

Udostępnij Drukuj E-mail