Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik zaprasza do zapoznania się z treścią pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka, tzw. „Obejście Węgierskiej Górki”.

Pragnę przypomnieć, że decyzja nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana przez Wojewodę Śląskiego w dniu 6 grudnia 2017 r. O fakcie tym informowaliśmy TUTAJ.

Natomiast z informacji uzyskanych od przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach wynika, ze przetarg na realizację ww. inwestycji zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.

Udostępnij Drukuj E-mail