Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik  informuje, iż  z dniem 29.12.2017 planowana jest zmiana tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie osuwiska na odcinku drogi krajowej nr 1 zlokalizowanym na granicy gminy Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz”.

Zaawansowanie prac umożliwiło likwidację ruchu wahadłowego i puszczenie go na obu pasach z odpowiednimi ograniczeniami (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania).

Jednocześnie informujemy, że prace nie zostały jeszcze zakończone w związku z tym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy.

Udostępnij Drukuj E-mail