13 lutego w Urzędzie Gminy Węgierska Górka odbyło spotkanie policjantów, które poprowadził Komendant Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce podinsp. Tomasz Koman. W spotkaniu uczestniczył  również Zastępca Komendanta Powiatowego w Żywcu podinsp. Krzysztof Czaja oraz gospodarz gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Głównym tematem spotkania  było bezpieczeństwo na terenie gminy Węgierska Górka i Radziechowy – Wieprz oraz podsumowanie pracy policjantów z Komendy Policji w Węgierskiej Górce w 2017 roku.

Jak wyglądają statystyki za 2017 rok?

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to w 2017 roku na drogach podległych Komendzie Policji Węgierska Górka zaistniało 16 wypadków drogowych i 228 kolizji. Główne przyczyny tych zdarzeń to: nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa i brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Do najbardziej zagrożonych odcinków należą: P1435/DK1 - odcinek Przybędza - Węgierska Górka - Milówka - odnotowano 77 zdarzeń, w tym 6 wypadków; P1439 - Milówka - Glinka - 80 zdarzeń, w tym 9 wypadków. Na terenie naszej gminy odnotowano 135 kolizji, w tym 9 wypadków. 82 zdarzenia miały miejsce w Węgierskiej Górce, w Ciścu - 20, Cięcinie - 21 i Żabnicy - 12.

Poza tym w 2017 r. na terenie gminy Węgierska Górka stwierdzono 192 przestępstwa, w tym przestępstwa kryminalne - 127, kradzieże z włamaniem - 40, z uszczerbkiem na zdrowiu - 9, bójki i pobicia - 3, uszkodzenie mienia - 9, przestępstwa narkotykowe - 4. Przemoc w rodzinie: liczba interwencji domowych - 51 z czego 32 zatrzymania i sporządzenie niebieskiej karty. Kierujący pod wpływem alkoholu - 52 kierowców.

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy podziękował policjantom za ich służbę, oddanie i zaangażowanie. Podkreślił też,  że za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko policja, ale również gmina, dlatego bardzo istotna jest współpraca, która układa się dobrze.

źródło i zdjęcie: OPG w Węgierskiej Górce

Udostępnij Drukuj E-mail