Biorąc pod uwagę wciąż alarmujące statystyki dotyczące czytelnictwa w naszym kraju nie do przecenienia jest działalność bibliotek, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Placówki te są nie tyko  miejscem dostępu do książek, ale również stają się animatorami działań kulturalnych i artystycznych.
Tak też jest w Gminie Węgierska Górka, gdzie wielką wagę przykłada się do wyrobienia nawyku czytania i większego zainteresowania książką wśród najmłodszych w myśl przysłowia "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci", mając na uwadze, że dziecięca wyobraźnia i kreatywność tylko w tym pomaga. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce oraz jej filie w Cięcinie, Ciścu i Żabnicy kładą właśnie nacisk na upowszechnienie czytelnictwa wśród najmłodszych i swymi działaniami starają się zacieśnić więzi pomiędzy dziećmi, a ich macierzystą biblioteką, żeby młody czytelnik chciał później sam jak najczęściej wstępować w progi tego budynku.

Działania te polegają między innymi, na organizowaniu już od lat, spotkań z dziećmi z lokalnych szkół i przedszkoli, w czasie których mogą oni zapoznać się z placówką i jej zbiorami, poznać zasady jej działania, zdobyć niezbędną wiedzę i zadomowić się w świecie nieprzebranych , by sięganie po książkę nie było tylko obowiązkiem, lecz stanowiło dla nich źródło radości i nieustającej fascynacji. Ważnym elementem w tym zakresie są równie, jest również rozpoznanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań artystycznych najmłodszych, poprzez organizowanie zabaw, konkursów, zajęć dodatkowych związanych z literaturą, by w sposób niewymuszony i naturalny dziecko polubiło fascynujący świat zamknięty za okładkami, i by mogło podpisać się kiedyś pod stwierdzeniem Cycerona: "Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli".

 

 Źródło i zdjęcia: OPG Węgierska Górka