Początkiem roku informowaliśmy iż po wielu latach starań, planów oraz rozmów na wszelkich możliwych szczeblach został w końcu ogłoszony oficjalny przetarg na budowę brakującego odcinka drogi ekspresowej S1, na odcinku Przybędza-Milówka, w którym zostanie wyłoniony jego wykonawca. Za dwa tygodnie kończy się termin składania ofert.

W dniu wczorajszym, 6 marca 2018 r.  w siedzibie Gminy Węgierska Górka odbyło się spotkanie Wójta Gminy Piotra Tyrlika oraz przedstawicieli GDDKiA w Katowicach z mieszkańcami, których budynki będą wyburzane w związku z tą inwestycją. Rozmowy miały na celu omówienie spraw, które związane są wyceną oraz późniejszą wypłatą stosownych odszkodowań za przejęte nieruchomości, położone w obrębie planowanego przebiegu tego newralgicznego odcinka. Rozmowy te są kluczowe i niezwykle ważne jest, żeby je sfinalizować, aby po skończonym przetargu prace mogły ruszyć bez problemów, a przypominamy, że podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze na ten rok. 

Za GDDKiA podajemy zakres i opis przetargu na tzw. "Obejście Węgierskiej Górki":

Ogólny opis inwestycji:

Głównym celem planowanej inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) na odcinku od m. Przybędza do m. Milówka (stanowiącego obwodnicę m. Węgierska Górka). Omawiany odcinek stanowi ostatni, brakujący 8,5 kilometrowy fragment drogi ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń (przejście graniczne Myto/Skalite). Na dalszym odcinku drogi ekspresowej S1 od Bielska-Białej do węzła z autostradą A1, w którym droga ta kończy swój bieg, droga ekspresowa jest w części zrealizowana, a w części znajduje się w przygotowaniu do realizacji. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe poza granicami Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite. W czerwcu 2017r. oddano do ruchu odcinek przygraniczny D3 Svrćinovec - Skalite.

Droga S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), łączącym kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej (Priorytet Projekt Nr 25).

Długość – 8,54 km

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie
 • powiat: żywiecki
 • gmina: Radziechowy – Wieprz, Węgierska Górka, Milówka

Zakres inwestycji:

 • Wybudowana zostanie droga klasy S na długości około 8,54 km, która będzie posiadała dwa typy przekroju:
 • jednojezdniowy – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, na odcinku przed i za tunelami
 • dwujezdniowy – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami.
 • Wykonane zostaną następujące obiekty inżynierskie: 2 tunele (o długości około 830 m i 1000 m), 3 mosty, 5 estakad oraz 1 przejazd gospodarczy.
 • Celem ochrony terenów sąsiadujących przed hałasem komunikacyjnym, wzdłuż projektowanego ciągu powstaną ekrany akustyczne
 • Na początku i końcu odcinka rozbudowane zostaną o brakujące łącznice –  węzły „Przybędza” i „Milówka” wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków.
 • Ponadto w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie wykonany Obwód Utrzymania Drogi w Milówce w pomieszczeniach którego, zostanie urządzone Centrum Sterowania i Zarządzania Tunelami tj. dwoma wybudowanymi tunelami w ramach niniejszego zadania oraz tunelu istniejącego w ciągu drogi ekspresowej w Lalikach.

Tryb realizacji inwestycji: "Projektu i Buduj"

Harmonogram:

 • Ogłoszenie przetragu na budowę - 17.01.2018 r.
 • Podpisanie Umowy z Wykonawcą - 2018 r.
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego - połowa 2019 r.
 • Roboty budowlane 2020 r. - 2022 r. (bez okresów zimowych)

Finasowanie:

Zadanie przewidziane jest do finasowania ze środków KFD oraz środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Zdjęcie: Piotr Tyrlik, profil FB

 

 

 

 
 

Udostępnij Drukuj E-mail