Sobotnim zebraniem sprawozdawczym, w dniu 24 marca w OSP w Żabnicy, zakończyły się podsumowania poszczególnych jednostek straży pożarnej w Gminie Węgierska Górka za rok 2017. We wszystkich spotkaniach uczestniczył Wójt Gminy Piotr Tyrlik, który dziękując im za bezinteresowną pomoc na mieszkańców, wyraził również podziw za ich zaangażowanie i ofiarną służbę.

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 lutego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Węgierskiej Górce, która ma 110-letnie już tradycje. Strażacy podsumowali ubiegłoroczne działania: zaprezentowano sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie komisji rewizyjnej, przedstawiono także plan działalności  na rok 2018.
Prezesem jednostki jest Piotr Krystian, a  naczelnikiem Piotr Pytel. Liczebność jednostki to 36 strażaków.
Statystyki interwencji przedstawiają się następująco:

  • Pożary 33
  • Zagrożenia miejscowe 53
  • Fałszywe alarmy 3

Razem 89 interwencji

Kolejne zebranie odbyło się 3 marca w siedzibie OSP Cięcina. Jednostka liczy 40 strażaków. Prezesem jest Szymon Noga, a jej Naczelnikiem Krzysztof Dziedzic.
Jednostka interweniowała w 2017 r. 73 razy.

17 marca przyszła kolej na najstarszą jednostkę na terenie gminy, założoną w 1905 r. Ochotniczą Straż Pożarną w Ciścu. Jej Prezesem jest Edmund Kalfas, a jej Naczelnikiem Paweł Śleziak. W swoich szeregach ma 67 ochotników. Statystyki interwencji przedstawiają się następująco:

  • Pożary 30
  • Zagrożenia miejscowe 11
  • Fałszywe alarmy 2

Razem 43 interwencji

I ostatnie zebranie w  24 marca w OSP Żabnica, która z kolei jest jednostką najliczniejszą, gdzie służbę pełni 72 strażaków, a w śród nich 15 kobiet. Prezesem jednostki jest Leszek Kupczak, a jej Naczelnikiem Damian Podgórny.

  • Pożary 21
  • Zagrożenia miejscowe 12
  • Fałszywe alarmy 2

Razem 35 interwencji

Dziękując strażakom za ich wielką ofiarność życzymy im gorąco, żeby te statystyki, były w kolejnych latach jak najniższe.

 

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail