Wójt Gminy Węgierska Górka zaprasza do udziału w nowym projekcie dotyczącym wymiany pieców tradycyjnych na piece opalane peletem oraz Odnawialnych źródeł energii.

Gmina Węgierska Górka wspólnie z innymi gminami należącymi do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystępuje do projektu w ramach działania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w zakresie modernizacji tradycyjnych kotłowni (wymianę pieców na pelet) wraz z możliwością instalacji OZE.

Projekt jest skierowany m.in. do mieszkańców Gminy Węgierska Górka i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości max. 95% wartości inwestycji.

Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, a planowany termin jego realizacji to rok 2019.

Wszystkich, którzy są zainteresowani wymianą tradycyjnych kotłów na piece opalane biomasą czyli peletem (w tym programie nie jest możliwa wymiana źródeł ciepła na piece opalany ekogroszkiem) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.30 w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka.

W ramach niniejszego programu wraz z wymianą pieca możliwa jest również wymiana instalacji centralnego ogrzewania, bufora ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz budową instalacji wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii np. solary, panele fotowoltaiczne (wytwarzające prąd).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej  www.stopsmog.eu oraz http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

źródło: OPG Węgierska Górka

 

Udostępnij Drukuj E-mail