28 marca Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik  wraz z pracownikami pożegnał Skarbnika Gminy Panią Urszulę Walaszek, która przeszła na emeryturę. Pani Urszula Walaszek przepracowała 41 lat, w tym 24 lata na stanowisku Skarbnika Gminy - była to wieloletnia i owocna współpraca.

 

 Z dniem 29 marca 2018 r. funkcję Skarbnika Gminy Węgierska Górka objęła Pani Lucyna Sporek, która została powołana na to stanowisko Uchwałą Nr XXVI/276/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 22 lutego 2018 r.

Pani Lucyna Sporek spełnia wymogi formalne, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe (w 2005r. ukończyła Uzupełniające Studia Magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku administracja w zakresie prawa i polityki finansowej), a ponadto w 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów oraz w 2006 r. uzyskała Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 16431/2006 potwierdzający kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto Pani Lucyna Sporek od 13 lat pełniła obowiązki Zastępcy Skarbnika Gminy, które wykonywała wzorowo. Na bieżąco podnosi również swoje kwalifikacje z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz rozliczania wydatków z funduszy europejskich.

 zdjęcia i źródło: Gmina WG

Udostępnij Drukuj E-mail