Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka”, w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 14 października 2018 r. zostaje zamknięty most w ciągu ulicy Granicznej w Węgierskiej Górce.