W dniu wczorajszym, 18 maja w siedzibie Gminy, odbyło się spotkanie z Panem Ziemowitem Podolskim Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu. 

Dyskusja dotyczyła możliwości doprowadzenia nitki gazociągu do Gminy Węgierska Górka.

Ustalono harmonogram spotkań mieszkańców z przedstawicielami Spółki, na których to omawiane będą możliwości podłączenia Gminy Węgierska Górka. Na spotkaniach tych oraz na stronie internetowej gminy będą dostępne ankiety dla mieszkańców. Od wyniku tych ankiet będzie zależała decyzja o gazyfikacji Gminy.

Ustalone terminy spotkań dla poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

12 czerwiec 2018 roku, godz. 16.00 – Cięcina (Szkoła Podstawowa nr 1)

12 czerwiec 2018 roku, godz. 18.00 – Węgierska Górka (Hala Sportowa)

19 czerwca 2018 roku, godz. 16.00 – Cisiec (Szkoła Podstawowa)

19 czerwca 2018 roku, godz. 18.00 - Żabnica (Kólko Rolnicze)

Udostępnij Drukuj E-mail