Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Jak pisaliśmy wcześniej od 23 kwietnia trwa realizacji inwestycji pt „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka” w ciągu ulicy Granicznej w Węgierskiej Górce. 

Zakres obejmuje przebudowę mostu na rzece Sole wraz z drogą i chodnikiem, budowę ubezpieczenia mostu w postaci umocnienia skarp cieku narzutem kamiennym, budowę kanalizacji stanowiącej odwodnienie obiektu i dojazdów, przebudowę urządzeń obcych podwieszonych do mostu.

Na czas budowy dla mieszkańców jest kładka na Sole, a dla kierowców  są objazdy. 

Według projektu most będzie dwukierunkowy (o szerokości 2 x po 2,5 metra), dodatkowo  na moście powstanie chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości 2,5 metra. Termin oddania mostu do użytku planowany jest na październik 2018 roku. 

Poniżej zdjęcia  inwestycji z 7 czerwca 2018 roku:

 {gallery}WGmost{/gallery}

zdjęcia: Magdalena Sporek 

Kolejna znacząca inwestycja na terenie gminy Węgierska Górka to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce oraz na  Małym Ciścu.

Na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce trwa budowa nitki kanalizacyjnej oraz hydroforowni. To przeszło 2 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do której podłączone zostanie około 28 budynków. Mieszkańcy  prawdopodobnie już na początku lipca będą mogli  z tych sieci  korzystać.

Planowana jest również budowa wodociągów na Małym Ciścu w Cięcinie za torami Mickiewicza, którą realizować będzie Spółka "Beskid-Ekosystem"  od lipca /sierpnia br.  po rozstrzygnięciu przetargu. Planowane zakończenie prac to koniec tego roku.

 

Od piątku 31 maja firma DROMIL Sp. z o.o.  zajmowała się pracami remontowymi  związanymi z usuwaniem usterek w ciągu niniejszej drogi powiatowej w Żabnicy. Prace gwarancyjne związane z położeniem nowej nakładki asfaltowej trwały kilka dni. Oto efekty:

 {gallery}zabnicadroga{/gallery}

zdjęcia: Piotr Tyrlik

Do końca wakacji planowana jest rewitalizacja istotnego dla mieszkańców gminy Węgierska Górka miejsca  jakim jest Pomnik Poległych Partyzantów w Żabnicy.  Projekt pod nazwą "Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców" polegał będzie na remoncie istniejącego pomnika, schodów terenowych, nawierzchni dojścia pieszego i jej rozbudowie, wprowadzeniu niskich gabionów, tablic pamiątkowych oraz przeniesieniu krzyża i remoncie nawierzchni ścieżki pieszej od strony potoku Żabniczanka. Projekt zakłada także nową lokalizację obiektów małej architektury, np. ławek.  Realizacja tego projektu  wpłynie na podniesienie atrakcyjności tego miejsca i ład wokół pomnika.

Według projektu będzie jedno główne  dojście do pomnika od strony południowej działki poprzez schody terenowe, bezpośrednio od ul. Ks. K. Śmiecha. Poszerzenie istniejącego dojścia pieszego od strony bardzo ruchliwej i pozbawionej chodników drogi podniesie bezpieczeństwo zwiedzających oraz uczestników uroczystości odbywających się przy pomniku. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę ciągu pieszego jako chodnika biegnącego w stronę południowo - zachodnią - do projektowanych tablic upamiętniających. Utworzony zostanie także podest na gruncie z kostki brukowej - miejsce przeniesienia istniejącego drewnianego krzyża. Na terenie oprócz ścieżek z kostki brukowej wprowadzone zostaną również gabiony, biegnące wzdłuż istniejącej drogi i projektowanego podestu.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Żywcu Władysław Skrzyp informuje, iż w dniu 15 maja 2018 r. odbyło się przekazanie placu budowy pod remont drogi powiatowej DP 1436S w Ciścu ul. Sportowa, dojazd do mostu „u Drożdżów”. Wykonawcą inwestycji jest firma RADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Planowany termin wykonania – połowa czerwca bieżącego roku.

 

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail