12 czerwca bieżącego roku odbyły się pierwsze konsultacje z mieszkańcami Cięciny i Węgierskiej Górki odnośnie możliwości podłączenia gazu na terenie gminy Węgierska Górka. W obu spotkaniach uczestniczyło łącznie 149 mieszkańców wraz z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w obecności Wójta Gminy Piotra Tyrlika.

Zostały na nich szczegółowo omówione możliwości doprowadzenia "błękitnego paliwa" i podłączenia do budynków indywidualnych.

Oczywiście najważniejszą kwestią nurtującą każdego był koszt takiej inwestycji. Tu można było się dowiedzieć, że koszt przyłącza jednego budynku wynosi około 2.200 zł brutto, pod warunkiem, ze że granica działki nie leży dalej 15 metrów od głównej nitki gazociągu, a każdy dodatkowy metr powyżej tej odległości to koszt 80 zł.

Przedstawiciel Spółki zapewnił, że nitki będą biegły przede wszystkim głównymi ulicami, ale także bocznymi, jeśli będzie tam kilku chętnych do podłączenia. Dodatkowym kosztem jest instalacja od licznika do kotła i oczywiście sam kocioł grzewczy, który powinien zostać zainstalowany zamiast kotła węglowego. Wymagany jest również projekt instalacji i pozwolenie ze Starostwa Powiatowego, jak pozwolenie na budowę domu, a instalacje musi wykonać osoba/firma posiadająca wymagane uprawnienia. Znane koszty to projekt instalacji - od 800 do 1.200zł. oraz koszt metra bieżącego rury w ziemi od licznika do budynku - około 100zł.  
Dobrą wiadomość przekazał  Wójt Gminy Węgierska Górka, który zapowiedział, że sama gmina prawdopodobnie będzie miała możliwość dofinansowania kosztu samego przyłącza na poziomie 20% oraz, że podejmie starania, by wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stwarzającym możliwość dopłat na poziomie 40%, co oznacza, że istnieje możliwość dofinansowania rzeczonego kosztu przyłącza na poziomie 60%.

Przedstawiciel Spółki zapewnił, że nitki będą biegły przede wszystkim głównymi ulicami, ale także bocznymi, jeśli będzie tam kilku chętnych do podłączenia, a cała inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po ocenie przez PSG koniecznej liczby zgłoszeń zainteresowanych mieszkańców. Priorytetową więc sprawą jest wypełnienie jak największej ilości ankiet zbieranych do końca września, na podstawie których Spółka będzie mogła skalkulować całą inwestycję oraz opracować szczegółowy plan rozbudowy sieci. Ankiety będą dostępne w Urzędzie Gminy, u sołtysów poszczególnych sołectw lub na stronach internetowych gminy oraz na portalu http://www.ciecina.eu/.

Kolejne spotkania odbędą się dla:

Mieszkańców Ciśca - 19 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00 (wtorek), Szkoła Podstawowa w Ciścu

Mieszkańców Żabnicy - 19 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 (wtorek), Kółko Rolnicze w Żabnicy

 

Źródło: www.ciecina.eu

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail