Obecnie na terenie gminy Węgierska Górka  prowadzony jest szereg inwestycji infrastrukturalnych (najważniejsze informacje z Raportu Wójta gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika)

W miejscowości Węgierska Górka trwają prace związane z przebudową mostu gminnego w ciągu ulicy Granicznej. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Prace wykonywane są przez Firmę WGB Firma Usługowo-Handlowa do 30.11.2018 r.

Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem brzegów rzeki Soły i Żabniczki trasami przyrodniczo–ekologiczno–dydaktycznymi.
Trwają prace współfinasowane przez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj” związane z utworzeniem ogólnodostępnego miejsca rekreacji - placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia.

W obiekcie ośrodka zdrowia w Węgierskiej Górce rozpoczęto prace związane z utworzeniem Klubu Seniora, gdzie najstarsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli w przyzwoitych warunkach spędzić wolny czas w oczekiwaniu na przyjście lekarza.

W miejscowości Cisiec realizujemy projekt pn. „Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka”, gdzie zmodernizowano obiekt OSP i świetlicy środowiskowej. Obecnie odbywają się w wyremontowanych pomieszczeniach zajęcia z dziećmi i seniorami.

Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego i RIT Południowy na realizację inwestycji w Ciścu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie” tzw. bulwary cisieckie.

Ogłoszono przetarg na modernizację Pomnika Pomordowanych Partyzantów Polskich w Żabnicy.

Starostwo Powiatowe w Żywcu położyło nową nakładkę na ulicy Sportowej – dojazd do mostu „u Drożdżów” w Ciścu. Ponadto Starostwo deklaruje wykonanie fragmentów ok. 200 m chodnika dla pieszych w  miejscowości Cięcina i Węgierska Górka. Gmina Węgierska Górka wesprze finansowo te działania. Ponadto w miejscowości Żabnica będzie przebudowywany most pod ulicą Wodospadowa.

Zakończono realizację inwestycji polegającej na skomunikowaniu terenów rekreacyjnych szlakami pieszo-rowerowymi w miejscowościach Węgierska Górka,Cięcina i Żabnica.

Został złożony również wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej rolniczej ul. Pod Groń w Cięcinie.
W ramach środków pozyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będzie przebudowywany most w ciągu ulicy Dworkowa w Cięcinie oraz część ulicy Wodospadowej wraz z murem oporowym w Żabnicy.

W bieżącym roku z własnych środków finansowych, Gmina Węgierska planuje wykonanie następujących inwestycji infrastruktury drogowo-mostowej:  
- w sołectwie Cięcina zaplanowano kwotę w wysokości 233 439,00 zł: ul. Juraszki (boczna), ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Graniczna, ul. Leśna, ul.  Prosta (wykonanie rowu), ul.  Jesionowa, ul. Za Torem (budowa mostu), ul. Nad PKP, ul. Biegunów
- w sołectwie Cisiec zaplanowano kwotę w wysokości 175 661,00 zł: ul. Świerkowa, ul. Pod Lasem, ul. Wąska/Kępki, ul. Łukowa, ul. Turystyczna, ul. Grzegorzków, ul. Cicha
- w sołectwie Węgierska Górka zaplanowano kwotę w wysokości 221  323,00 zł: ul. Wzgórze, ul. Stawowa, przedłużenie ul. Plażowej
do siłowni, ul. Zielona boczna, droga do Zespołu Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących, droga wzdłuż Hali Sportowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej od fortu do ul. Wyzwolenia.
- w sołectwie Żabnica zaplanowano kwotę w wysokości 169 577,00 zł: ul.  Lipowa, ul. Baśniowa, ul. Miodowa, ul. Krzusówka, ul. Wiejska, ul. Kępki, ul. Stokowa oraz chodnik w ciągu drogi powiatowej od kościoła do strażnicy w Żabnicy.

Zadania drogowe będą realizowane w oparciu o środki finansowe przeznaczone Uchwałą Budżetową na poszczególne sołectwa: Cięcina, Cisiec, Węgierska Gorka, Żabnica. Jeżeli po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy pozostaną do dyspozycji środki finansowe, zostaną one przeznaczone na kolejne zadania inwestycyjne.
Trwają uzgodnienia związane z dobudową nowego oświetlenia ulicznego – Rada Gminy przeznaczyła na ten cel 120.000 zł. 

W miejscowościach Cisiec, Cięcina i Żabnica planujemy zamontować nowe wiaty przystankowe.

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na budowę wodociągu gminnego na Małym Ciścu, ul. Za Torem, Mickiewicza i Niepodległości w Cięcinie oraz ul. Widokowej w Ciścu. Spodziewamy się, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi jeszcze w tym roku.

Trwa rozbudowa kanalizacji i wodociągu na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce. Trwają prace projektowe na budowę wodociągu w Żabnicy i kanalizacji sanitarnej w Baranii Cisieckiej.

Gmina Węgierska Górka zakończyła realizację programu efektywności ekologicznej, polegający na budowie pomp ciepła w pięciu obiektach publicznych.

Kontynuowany jest także w tym roku program likwidacji azbestu, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tego Programu na 37 budynkach zostaną zlikwidowane azbestowe pokrycia dachowe, a około 70 ton zdemontowanych płyt azbestowych zostanie zutylizowanych. 

Złożono wniosek pt. „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne - 244 kompletów) oraz celem wspomagania przygotowania CWU (kolektory słoneczne - 41 kompletów), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU, powietrzne pompy ciepła do CO i CWU - 55 instalacji), energię geotermalną (gruntowe pompy ciepła - 131 kompletnych instalacji), energię biomasy (kotły na pelet - 97 kompletów) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła.

Trwają prace związane z zakupem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa publicznego zlecono wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego w centrach  miejscowości wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

 

Jak co roku czas letniego wypoczynku w gminie Węgierska Górka zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. 

W kalendarium imprez na lato 2018 zaplanowano następujące wydarzenia:


22-23 czerwca: Puchar Wójta w Piłce Nożnej – Turniej skierowany jest zarówno do trampkarzy, juniorów, jak i seniorów zrzeszonych w klubach sportowych z terenu gminy.
30 czerwca: Powitanie lata – Impreza będzie obfitowała w wiele wspaniałych atrakcji, wśród nich znajdą się: Wioska Rycerska a tam strzelanie z łuku, walki rycerskie, robienie wianków, tańce dworskie i inne, ponadto odbędzie się gra terenowa dla rodzin, występy dzieci i młodzieży z  gminy Węgierska Górka, trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, pyszne jedzenie. Gwiazdą wieczoru będzie ikona polskiej sceny w muzyce celtyckiej - CARRANTUOHILL. Na zakończenie imprezy zaplanowano dyskotekę.
1 lipca: Koncert muzyki organowej – Ogromne zainteresowanie poprzednimi koncertami skłoniło nas do zorganizowania kolejnej edycji. Ten wspaniały koncert wybitnego improwizatora i organisty Tomasza Orlowa odbędzie się w Kościele Przemienienia Pańskiego. Z pewnością będzie to niezwykła muzyczna uczta dla duszy.
6 lipca: Moje góry – mój wybór – Spotkanie z wielkim polskim himalaistą Krzysztofem Wielickim. Prelekcja odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Koła PTTK im. Jana Pawła II.
14 lipca: Turniej Siatkówki Plażowej - Turniej dla amatorów i miłośników piłki plażowej. Liczymy na słoneczną pogodę i wspaniałe sportowe emocje.
22 lipca: FOLK DAY - Święto Folkloru w Gminie Węgierska Górka będzie obchodzone już po raz czwarty. W ramach tej imprezy odbędzie się  XIV Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - konkurs mający na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych górali żywieckich, wypoczywającym w Gminie Węgierska Górka i okolicach turystom. FOLK DAY tradycyjnie będzie obfitował w wiele atrakcji: warsztaty regionalne, kiermasz rękodzieła, występy kapel oraz zespołów regionalnych.
3-5 sierpnia: XXV Dni Gminy Węgierska Górka - To jedna z  największych w powiecie żywieckim imprez, ciesząca się każdego roku dużym zainteresowaniem. Stanowi uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowej zarówno dla mieszkańców, jak i dla przebywających w gminie turystów. Podczas święta naszej gminy zaplanowano wiele atrakcji, wśród nich m.in. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny, występy reprezentacji miast partnerskich oraz laureatów konkursu talentów „Rozwiń skrzydła – pokaż nam swój talent!”. W czasie tegorocznej imprezy będziemy gościć: DŻEM, Zespół Pieczarki i Sound’n’Grace.
15 sierpnia: XI Wierchowe Granie - Impreza ma za zadanie ukazać charakterystyczne dla naszego terenu formy muzykowania, śpiewu oraz zaprezentować unikatowe instrumenty, pieśni pasterskie, zwyczaje i tradycje góralskie, chroniąc je tym samym od zapomnienia. Wydarzenie odbywa się w plenerze w niezwykle urokliwej górskiej scenerii. 
25 sierpnia: X Rekonstrukcja Historyczna „Wrzesień 1939” – Niecodzienna lekcja historii odbywających się przy schronie bojowym „Wędrowiec”. Kilkanaście Grup Rekonstrukcji Historycznych podejmie się trudu odtworzenia wydarzeń z września 1939 roku, jakie rozegrały się na terenie gminy Węgierska Górka.
1 września: 79.  Rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki - Wydarzenie kulturalne o charakterze patriotycznym, upamiętniające heroizm walczących w pierwszych dniach września 1939 r. żołnierzy Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza. W tych dniach lokalna społeczność czci pamięć obrońców i bohaterów podniosłą uroczystością wpisaną w ogólnopolskie obchody 1 września 1939 r. – wybuchu II wojny światowej.
2 września: Dożynki w Żabnicy - Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych na
stałe wpisało się do   kalendarza imprez gminy Węgierska Górka. Wydarzenie wieńczy góralska biesiada.
• 9 września: XVIII Bieg na szczyt Rysianki - Zawody w biegach górskich adresowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Impreza, której celem jest zdobycie Hali Rysianki (1324 m n.p.m.), stanowi zakończenie cyklu biegów „Złota 50-tka”.
29 września: XVI „Łossod – Redyk Jesienny” - Impreza na zakończenie lata, związana z zakończeniem wypasu owiec na halach. W trakcie Łossodu uczestnicy mogą poznać tradycje związane ze spędem owiec z hal, posmakować tradycyjnych potraw z baraniny oraz mleka owczego i koziego. Oprawę muzyczną zapewnią zespoły regionalne.

 Więcej  informacji o wydarzeniach z  Gminy Węgierska Górka w najnowszym numerze" Nowiny z gminy Węgierska Górka" do pobrania w wersji pdf pod linkiem

zdjęcie w tle: Magdalena Sporek

 

Udostępnij Drukuj E-mail