Ostatni dzień czerwca pod znakiem muzyki celtyckiej, natomiast dzień później 1 lipca w kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce odbył się niezwykły występ wirtuoza organów i mistrza improwizacji Tomasza Orlowa i koncert prawykonań „Sztuka spontanicznego tworzenia”.

Program koncertu prezentował się następująco:

Tomasz Orlow - Toccata i fuga g-moll w stylu niemieckiego baroku (prawykonanie)

Tomasz Orlow - Trzy preludia chorałowe na temat pieśni religijnej Maria Regina mundi

                             cantus firmus alt – trio (prawykonanie)

                             cantus firmus tenor – plein jeu (prawykonanie)

                            cantus firmus bas – organo pleno (prawykonanie)

Tomasz Orlow – Fantazja romantyczna na flety i pryncypały (prawykonanie)

Tomasz Orlow – Neoromantyczna Symfonia Pieśni Patriotycznych na wielkie organy (prawykonanie)

cz. I –  Allegro dramatico – My, Pierwsza Brygada

cz. II – Misterioso – Rota

cz. III – Scherzo – Przybyli ułani pod okienko

cz. IV – Finale – Maszerują strzelcy

Lipiec już po raz kolejny rozpoczęliśmy w doborowym towarzystwie wspaniałej muzyki organowej wykonywanej przez mistrzów. Organy w kościele Przemienienia Pańskiego oddane we władanie profesora Tomasza Orlowa odkryły przed nami na nowo swoje ogromne możliwości brzmieniowe, wielość barw i różnorodność dźwięków. Dla melomanów była to niezwykła podróż wypełniona spotkaniem z nowatorską formą jaką jest sztuka Improwizacji wiodąca słuchacza w zakamrki duszy koncertującego artysty, który w czasie tworzenia w naszej obecności tegoż dzieła muzycznego staje się niejako częścią składową instrumentu, nadającą mu nowe tchnienie.

OPG Węgierska Górka

 

Tomasz Orlow - organista, improwizator, organolog i organmistrz.  W roku 1998 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. W latach 1999/2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej  prof. Wolfganga Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III-go Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka  w Gdańsku w 1997 r. oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997 r. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert, który odbył się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym przewodowy recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła analizy zagadnień organologicznych, konserwatorskich oraz artystycznych, związanych z rekonstrukcją historycznych organów piszczałkowych kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy oraz interpretacją europejskiej literatury organowej okresu XVI-XVIII wieku. Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową w kraju i za granicą związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej (nagrania CD improwizowanych koncertów live). Tomasz Orlow jest pracownikiem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wykłada interpretację literatury organowej, improwizację i organoznawstwo. Jest autorem wykładów i publikacji poświęconych improwizacji i organologii.

Koncert mógł odbyć się dzięki  ks. proboszczowi Stanisławowi Bogaczowi - budowniczemu organów oraz Państwu Małgorzacie i Jerzemu Sobel, którzy pomogli w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia.

 

Źródło i zdjęcia: OPG Węgierska Górka

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail