Rozpoczęły się prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1434 S w km 4+893 w miejscowości Żabnica, polegające na rozbiórce istniejącego ustroju nośnego i wykonaniu nowego wraz z wzmocnieniem istniejących podpór. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę odcinka drogi na długości ok 75 m.
Całkowity koszt inwestycji, która ma zostać wykonana do 15 listopada 2018 r. wynosi 1 774 473,45 zł.

Na realizację powyższej inwestycji Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 696 840 zł.

Źródło i zdjęcia: Józef Stopka profil FB

Udostępnij Drukuj E-mail