Zamieszczamy informację Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika odnośnie planowanego budżetu na rok 2019:

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że przystępuje do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok w związku z czym w oparciu o Uchwałę nr XV/139/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2016 r. przypomina o składaniu wniosków oraz materiałów planistycznych potrzebnych do opracowania projektu budżetu.

Wnioski i materiały planistyczne muszą zawierać wyliczone kwoty potrzebne do realizacji zadań, ważnym jest również uzasadnienie wniosku. Wnioski budżetowe stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i nie są podstawą do obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu na rok 2019.

Wnioski i materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do 28 września 2018 roku.

Udostępnij Drukuj E-mail