Wójt Gminy Węgierska Górka przedstawił wyniki zbierania ankiet od mieszkańców, w sprawie możliwości gazyfikacji terenu gminy. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości oraz szczegółowe rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu przyniosły wymierne efekty. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, sołtysów, placówek oświatowych, parafii oraz Polskiej Spółki Gazownictwa udało się zebrać 582 ankiety, obrazujące zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie Gminy Węgierska Górka.

Z poszczególnych sołectw spłynęły następujące ilości ankiet:

  • Cięcina: 194 ankiet;
  • Cisiec: 153 ankiet;
  • Żabnica: 67 ankiet;
  • Węgierska Górka: 168 ankiet.

Zebrane ankiety zostały przesłane do siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa, gdzie zostaną poddane analizie w wyniku, której firma zdecyduje o realizacji  inwestycji związanej z gazyfikacją Gminy Węgierska Górka.  

O dalszych działaniach mieszkańcy będą informowani na bieżąco przez Urząd Gminy.

W dołączonej informacji Wójt Piotr Tyrlik zamieścił podziękowania następującej treści:

"Bardzo dziękuję mieszkańcom za aktywność i współpracę. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania dotyczące możliwości korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, przyczynią się do poprawy jakości  naszego środowiska".

Udostępnij Drukuj E-mail