Za odśnieżanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2018/2019 odpowiedzialni są odpowiednio:

Sołectwo Węgierska Górka: „Beskid – Ekosystem” spółka z o. o ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina, Pan Marek Maciejowski – tel. 693-539-813, 33/864-02-23

Sołectwo Cisiec: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Józef Włoch, ul. Kuśnierska 606, 34-382 Wieprz, Pan Józef Włoch – tel. 601-654-252

Sołectwo Cięcina i Żabnica: WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9,34-350 Węgierska Górka,  Pan Konrad Ciemała tel.608-049-234, 33/864-22-22

"Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio wyżej wymienionym WYKONAWCOM, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery. Uwagi odnośnie nierzetelnego czy też nieterminowego wykonywania obowiązków przez Wykonawców należy zgłaszać dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42."- informuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzona jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w okresie od dnia 1 listopada br. do 15 kwietnia 2019 r.

Uwagi dotyczące odśnieżania dróg i chodników powiatowych należy zgłaszać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu pod następującymi, czynnymi całodobowo, numerami telefonów: 33/862-05-72, 33/862-05-73 (fax) lub 664-433-352 (dyżurny PZD). Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godz. 15.00-7.00. Koordynatorem zimowego utrzymania dróg z ramienia PZD jest Pan Jerzy Jastrzębski.

Załagodzenie skutków zimy na drogach krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Na terenie gminy Węgierska Górka droga krajowa nr 1 oraz odcinek drogi powiatowej nr 1435S (na podstawie podpisanego porozumienia na wzajemne powierzenie zimowego utrzymania odcinków dróg pomiędzy GDDKiA a Powiatem Żywieckim) utrzymywany będzie w drugim standardzie ZUD. Zgodnie z w/w porozumieniem odcinek drogi krajowej nr 1 „Trakt Cesarski” utrzymywany będzie przez PZD w Żywcu w trzecim standardzie zimowego utrzymania dróg krajowych.

Zimowe utrzymanie drogi prowadzone będzie z Obwodu Drogowego w Żywcu – tel.33 861-41-68. GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzi również całodobowy Punkt Informacji Drogowej – tel.32 259 67 06.

Więcej namiarów pod linkiem tutaj

 źródło: Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska Górka

Udostępnij Drukuj E-mail