Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka wykorzysta poprzemysłową zabudowę z wieku XIX i XX w Węgierskiej Górce do stworzenia szlaku związanego z początkiem rozwoju przemysłu w gminie Węgierska Górka. Kluczowym punktem szlaku będzie związana z działalnością Habsburgów, odlewnia żeliwa i towarzysząca jej zabudowa.

W tym celu gmina Węgierska Górka wraz z gminą Namestovo w Żylińskim Kraju Samorządowym zdecydowały się wziąć udział w projekcie „Śladami historii - szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego realizacja została zaplanowana na okres od kwietnia do września 2019 roku. W obu gminach dziedzictwo kulturowe społeczeństwa jest bardzo widoczne, a procesy cywilizacyjne zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej przebiegały podobnie.

Szlak będzie miał swój początek przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Do tej trasy opracowana zostanie mapa, folder oraz 12 tablic informacyjnych. W celu promocji szlaku zostaną zorganizowane dwie wycieczki oraz gra terenowa. Gra przebiegać będzie nowym stworzonym szlakiem „Etnografia i rzemiosło w Węgierskiej Górce”.  Podczas wycieczek na Słowację, mieszkańcy gminy Węgierska Górka zapoznają się z dziedzictwem kulturowym gminy Namestovo.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Co ważne,  szlak kulturowy będzie łączył się z transgranicznym Głównym Szlakiem Beskidzkim, dzięki czemu turyści będą mogli zapoznać się z lokalną historią.

Źródło: OPG Węgierska Górka

Udostępnij Drukuj E-mail