Wojciech Węglarz to mieszkaniec Ciśca, syn Czesława Węglarza. Aktualnie w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych" buduje instrument pod nazwą gajdy. Gajdy to rzadki instrument dudowy, na którym grali górale beskidzcy. Do tej pory Wojciech pod kierunkiem swojego taty Czesława Węglarza wykonał już kilka elementów, które prezentujemy w tle artykułu. Cały instrument zostanie ukończony jeszcze w tym miesiącu. Projekt jest dofinansowany ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych - edycja 2019. Priorytet II". Dzięki temu możliwe jest wsparcie procesu nauki i przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych umiejętności w zakresie technik budowy polskich ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Szkoła mistrzów" umożliwia kontynuację lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu instrumentów, wzbogaconą o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem.

źródło: Dominika Matuszewska Dyrektor OPG Węgierska Górka

Udostępnij Drukuj E-mail