Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu poinformował, iż w dniu 08.07.2019 roku odbyła się kontrola robót mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna-Cięcina Górna w miejscowości Cięcina w Gminie Węgierska Górka. Zadanie obejmuje rozbiórkę starego przepustu i zamienienie go nowym obiektem żelbetowym. Znajduje się on w 0+213 km przedmiotowej drogi powiatowej. Zakończenie zadania planowane jest na koniec września bieżącego roku.

Przypominamy, że most jest całkowicie wyłączony z ruchu drogowego oraz pieszego. W związku z technicznym brakiem możliwości wybudowania objazdu prosi się mieszkańców o parkowanie pojazdów przed wjazdem na ul. Biegunów oraz Zdrojową (w ciągu drogi powiatowej).

źródło i zdjęcie: PZD w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail