Ścieżka do Pięknych Drzew biegnie przez centrum Węgierskiej Górki. Trasa zaznaczona jest na mapce.

Ścieżka do pięknych drzew to nowa inicjatywa Koła PTTK im. Jana Pawła II powstała z projektu dofinansowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdój edycja 2018”.

Pomysł na utworzenie ścieżki wyniknął z potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na cichych towarzyszy naszej historii  drzewa. Na terenie Gminy Węgierska Górka spotkać bowiem można wiele wspaniałych i długowiecznych drzew, których historie ciekawią, a piękno ich zachwyca. W ramach projektu „Ścieżka do pięknych drzew” utworzona została tablica główna oraz folder z mapą, która ma na celu opisowe udokumentowanie wartości poznawczych, ekologicznych i zdrowotnych drzew, które są obiektami godnymi uwagi i zainteresowania ze względów dendrologicznych, ekologicznych oraz prozdrowotnych. Następnie obok każdego drzewa zlokalizowano tzw. tabliczkę znamionową drzewa uwzględniającą wiek, obwód w pierścienicy oraz wysokość, a także w przypadku niektórych drzew (obiektów dendrologicznych) jego wartości historyczne i znamienne dla Gminy Węgierska Górka.

„Ścieżka do pięknych drzew” to projekt wieloaspektowy. Łączy w sobie wątki ekologiczne, zdrowotne oraz społeczne:

- ekologia drzew ma uzmysłowić wędrującym „ścieżką” wartości wytwórcze tlenu oraz pochłanianie szkodliwego CO2 w procesie fotosyntezy,

- promocja zdrowia – to uzmysławianie ludziom, że drzewa, które można dotknąć a nawet przytulić się do niego, mają duży wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne, a wędrówka do poszczególnych przystanków to forma rekreacji,

- integracja społeczna zaś jest elementem bardzo ważnym w odbiorze czynników przyrody ożywionej – drzew jako obiektów pozytywnie wpływających na edukowanie przyrodniczo-turystyczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem projektu tej ścieżki będą wędrówki zorganizowanych grup po obiektach wyznaczonych i zaznaczonych na mapie z uwzględnieniem „czytania” mapy, posługiwania się kompasem, a także nawigacją GPS. Jednak najważniejsze są drzewa, bo ich historia oraz znaczenie dla nas wszystkich.

- podkreśla Tadeusz Gołuch Prezes Koła PTTK w Węgierskiej Górce.

Zachęcamy do spacerów. Wkrótce fotorelacja na naszych łamach.

 

Udostępnij Drukuj E-mail