W związku z planowaną przebudową skweru przy rondzie w Węgierskiej Górce gmina ogłosiła 2 września 2019 roku przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej – etap 1”. Termin rozstrzygnięcia przetargu zaplanowano na 17 września 2019 roku natomiast zakończenie realizacji przedsięwzięcia winno nastąpić 15 czerwca 2020 roku.

Zakres prac do wykonania w ramach pierwszego etapu obejmuje:

– wyburzenie istniejącego pawilonu handlowego,

– niwelację terenu i ukształtowanie go pod nową infrastrukturę,

– wyznaczeniu nowej powierzchni utwardzonej placu z miejscami do siedzenia (siedziska wbudowane na stałe),
– instalację opraw świetlnych montowanych w granitowych posadzkach placu oraz opraw stojących,
– urządzenie zielonych skwerów wydzielonych palisadą granitową o zmiennych wysokościach, w ramach skwerów – od strony ul. Zielonej wprowadzenie pasa z elementami skalnymi, celem odcięcia użytkowników skweru od ruchliwego pasa drogowego,
– wprowadzenie demontowalnych słupków chodnikowych blokujących wzdłuż ulicy Zielonej,
– urządzenie zieleni tarasowej w elementach granitowych i utworzenie nowej powierzchni terenu biologicznie czynnej oraz budowę schodków terenowych na niewielkiej skarpie od strony osiedla mieszkaniowego,
– wymianę nawierzchni na istniejącej drodze wewnętrznej położonej od strony osiedla mieszkaniowego,

– unieczynnienie i budowa instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, ciepłociągu, energetycznej i oświetleniowej, telekomunikacyjnej co ma zapewnić bezproblemowe podłączenie instalacji do planowanego w II etapie budowy budynku handlowo – usługowy o prostych geometrycznych formach.

"Realizacja ogólnodostępnego terenu urządzonego (Etap I) dla mieszkańców miejscowości i turystów w miejscu, gdzie z racji zespołu handlowego i dużego sklepu (po przeciwnej stronie ulicy), jak również apteki, kwiaciarni i znaczącego skrzyżowania, tradycyjnie przebywa wiele osób będzie stanowić kolejną wizytówkę Gminy Węgierska Górka." - informuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

 

źródło i wizualizacja: Gmina Węgierska Górka

Udostępnij Drukuj E-mail