W dniu 9 września odbyła się rozprawa sądowa, której celem było rozpatrzenie skargi Firmy MIRBUD S.A. na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej. 13 września ukazało się rozstrzygnięcie Sądu, który przyznał rację Firmie MIRBUD S.A. "Z informacji jaką uzyskaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Firma MIRBUD S.A. podtrzymuje chęć realizacji tej inwestycji. W związku z tym wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie by w najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę S-1 tzw. obejścia Węgierskiej Górki." - informuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Zarówno władze jak i mieszkańcy Gminy Węgierska Górka i Milówka oczekują, że długotrwałe starania o budowę tego odcinka drogi w końcu zakończą się sukcesem.

 

Udostępnij Drukuj E-mail