Wójt Gminy Węgierska Górka wraz z radnymi w związku z wprowadzeniem nowych wyższych  stawek opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania. Dofinansowanie to skierowane jest do osób najuboższych, których sytuacja życiowo-materialna uniemożliwia ponoszenie pełnej odpłatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które:

1)    Ukończyły 65 rok życia,

2)    Posiadają przynajmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.

3)    Niepracujący studenci od  ukończenia 18 roku życia do ukończenia 26 roku życia.

Ponadto osoby te dysponują dochodem nieprzekraczającym 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z póżn. zm.), t.j.

– dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe – 1051,20 zł netto,

– dla osoby gospodarującej wraz z rodziną – 792 zł netto.

 

Wniosek:

http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/AKTUALNO%C5%9ACI/2020/Wniosek%20ws%20udzielenia%20dofinansowania%20do%20opaty%20za%20gospodarowanie%20odpadami%20komunalnymi..pdf

 

źródło: piotrtyrlik.pl

Udostępnij Drukuj E-mail