"Karpaty Łączą -Tradycyjne Pasterstwo" to projekt w którego ramach organizowany jest cykl szkoleń. Jedno z nich odbyło się w Sopkach Stopki w Cięcinie. Uczestnicy rozmawiali o tym, dlaczego tak ważna jest obecność w krajobrazie i przyrodzie Karpat hal, polan i pastwisk górskich; o planach wpisania wypasu kulturowego i sałasznictwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a także o praktyce wypasu owiec na obszarach cennych przyrodniczo. 

"Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo", to działania obliczone na realizację celów czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach. Głównym celem jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych."

Źródło: gridw.pl

 

Udostępnij Drukuj E-mail