10 lutego w Węgierskiej Górce odbyły się obrady Konwentu Wójtów Powiatu Żywieckiego, poświęconego szeroko rozumianej infrastrukturze społecznej. 

Tematy jakie zostały poruszone to m.in.: Możliwość pozyskania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, omówienie możliwości pozyskania środków finansowych na na realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jak również kwestie gospodarowania gruntami skarbu państwa przez Wody Polskie, Lasy Państwowe i PKP

"Był to bardzo udany konwent, zaszczycili nas wszyscy goście, którzy zostali zaproszeni czyli Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Dyrektor Wód Polskich Małgorzata Sikora, przedstawiciele PKP, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz przedstawiciele wszystkich Służb Mundurowych. Zostały omówione tematy związane z budowlami infrastrukturalnymi, nie tylko dotyczące gmin ale również mieszkańców prywatnych. Dyskusja doprowadziła do tego, że mamy pisać do Posłów, do Parlamentu Polskiego interpelacje, która ma przyczynić się do tego aby opłaty za korzystanie z wód, czyli korzystanie z każdego mostku przejazdowego, czy każdy jeden ciek wodny, albo przepust, dla naszych mieszkańców w szczególności, mają zostać albo zwolnione albo zaniechane, tak jak było to do tej pory." - Powiedział nam w rozmowie Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik  

zdjęcia: opg węgierska górka

 

Udostępnij Drukuj E-mail