W Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Producentów Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności. 

O podsumowanie tego spotkania poprosiliśmy Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika:

"Jak zawsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo problemy związane z hodowlą i rolnictwem na terenie górzystym jest bardzo trudne a w szczególności w gmine Węgierska Górka i gminach ościennych. Bacowie i rolnicy mają problemów dosyć sporo, wszystkie zostały na tym zebraniu poruszone. Te problemy dotyczą przede wszystkim wsparcia rolnictwa górskiego, chodzi o coś podobnego do programu 600+, jak również inne programy, które by pozwoliły w trudnych warunkach uprawiać owczarstwo. Ponadto dotknięto spraw związanych ze zwierzyną łowną, które pustoszy stada owiec (...). I oczywiście sprawy związane z działalnością tego stowarzyszenia jak organizacja Łossodu, organizacja Hołdymasu Gazdowskiego, czy udział w innych imprezach związanych z uroczystościami patriotycznymi czy też religijnymi. Podjęto uchwały i inicjatywy, żeby zorganizować jeszcze w bieżącym roku Redyk na terenie gminy, który odbędzie się najprawdopodobniej 9 maja. Ma również dojść do spotkania przedstawicieli polityki, którzy mieliby wysłuchać problemów rolników."