W dniu 14 lutego 2020 roku Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podpisał z Firmą WODPOL Sp. z o. o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Adama Marszałka umowę, której przedmiotem są roboty budowlane polegające na: Przebudowie istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy Węgierska Górka wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie będzie polegało w szczególności  na:

1)      Przebudowie budynku administracyjnego urzędu gminy (w tym m .in. wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową istniejących lukarn, przebudowa sali ślubów i sali narad, przebudowa strefy wejściowej do obiektu, przebudowa instalacji elektrycznej, wod. – kan. i CO, przebudowa sanitariatów.

2)      Likwidacji barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego, przebudowę pochylni zewnętrznej.

3)      Termomodernizacji budynku administracyjnego urzędu gminy poprzez wymianę istniejącej stolarki okiennej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnia kondygnacją.

4)      Zagospodarowaniu otoczenia budynku wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Termin zakończenia prac: 31 marca 2021 r.

źródło i zdjęcia: piotrtyrlik.pl

Udostępnij Drukuj E-mail