W dniu 14 lutego 2020 roku Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik ogłosił przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 596070S – ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górce. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Osi Priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – Typ 2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 596070S (ul. Leśniczówka) w km od 0+000 do km 0+303 oraz budowie nowego odcinka drogi gminnej w km od 0+303 do km 0+562 łączącego ul. Leśniczówka z ul. Parkową w miejscowości Węgierska Górka.

Przewidywany okres wykonania zadania: 30 czerwca 2021 r.

Źródło: piotrtyrlik.pl

Udostępnij Drukuj E-mail