Zakres aktualnie wykonywanych prac:

 

– niwelacja terenu i ukształtowanie go pod nową infrastrukturę,

– wyznaczenie nowej powierzchni utwardzonej placu z miejscami do siedzenia (siedziska wbudowane na stałe),
– instalacja opraw świetlnych montowanych w granitowych posadzkach placu oraz opraw stojących,
– urządzenie zielonych skwerów wydzielonych palisadą granitową o zmiennych wysokościach, w ramach skwerów – od strony ul. Zielonej wprowadzenie pasa z elementami skalnymi, celem odcięcia użytkowników skweru od ruchliwego pasa drogowego,
– wprowadzenie demontowalnych słupków chodnikowych blokujących wzdłuż ulicy Zielonej,
– urządzenie zieleni tarasowej w elementach granitowych i utworzenie nowej powierzchni terenu biologicznie czynnej oraz budowę schodków terenowych na niewielkiej skarpie od strony osiedla mieszkaniowego,
– wymianę nawierzchni na istniejącej drodze wewnętrznej położonej od strony osiedla mieszkaniowego,

– unieczynnienie i budowa instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, ciepłociągu, energetycznej i oświetleniowej, telekomunikacyjnej co ma zapewnić bezproblemowe podłączenie instalacji do planowanego w II etapie budowy  budynku handlowo – usługowy o prostych geometrycznych formach.

źródło: piotrtyrlik.pl 

Udostępnij Drukuj E-mail