Zdjęcia śladów niedźwiedzia zostały zrobione w okolicach góry Prusów przez Panią Katarzynę Haczek.