W związku z zawieszeniem kursów autobusowych przez firmę Thermo- Car Wójt Gminy Węgierska Górka uruchamia doraźny przewóz osób w obrębie Gminy Węgierska Górka. Przewóz ten dotyczy w szczególności osób starszych i samotnych, których rodziny nie dysponują środkami transportu. Przewóz dotyczy kursów niezbędnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańca.

Przewóz będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00-15.00.

Dowozy będą uruchamiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym takiej potrzeby.

Numer telefonu: Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka: 33 864 21 87

źródło: piotrtyrlik.pl

Udostępnij Drukuj E-mail