Gmina Węgierska Górka przystąpiła do realizacji projektu Zdalna szkoła. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, gdzie uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. W wyniku ogłoszonego konkursu Gmina Węgierska Górka pozyskała środki w wysokości 69.982,08 zł, co pozwoliło  na zakup 28 nowych laptopów i słuchawek. 

W wyniku ogłoszonego konkursu Gmina Węgierska Górka pozyskała środki w wysokości 69.982,08 zł, co pozwoliło  na zakup 28 nowych laptopów i słuchawek.

W dniu dzisiejszym Gmina Węgierska Górka rozdysponowała  do szkół podstawowych 28 zestawów komputerowych, które w dalszej kolejności dyrekcja poszczególnych placówek użyczy na czas zdalnego nauczania  swoim potrzebującym uczniom.

Podział sprzętu komputerowego przyznanego na placówki przedstawia się następująco:

-Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ciścu –  5 szt.

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie –  8 szt.

-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św Franciszka z Asyżu w Cięcinie- 2 szt.

-Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki – 8 szt.

-Szkoła Podstawowa  im. Partyzantów Polskich w Żabnicy – 5 szt.

Kryteriami  podziału laptopów byly:  liczba uczniów w placówce  i zgłaszane zapotrzebowanie.

źródło: Piotr Tyrlik

Udostępnij Drukuj E-mail