Wójt Gminy Węgierska Górka w porozumieniu z Dyrektorami Przedszkoli i po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Żywcu, informuje, że Przedszkola na terenie Gminy Węgierska Górka pozostają zamknięte do 24 maja 2020 roku. Rekomenduję również  taką decyzję dla placówek przedszkolnych prowadzonych przez inne organy. Decyzja taka podyktowana jest troską o zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców  i pracowników przedszkoli.

W ostatnich dniach  w powiecie żywieckim, w tym na naszym terenie odnotowuje się zwiększoną liczbę zakażeń. Ponadto wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego przekazane samorządom gminnym i dyrektorom przedszkoli przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zawierają szczegółowych zaleceń dla placówek oświatowych, odpowiedzialnych za zorganizowanie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

Dotyczy to między innymi:

  • ilości dzieci i nauczycieli przebywających w sali,
  • obowiązku noszenia maseczek przez dzieci powyżej 4 roku życia,
  • sposobu egzekwowania odległości między dziećmi,
  • sposobu spożywania posiłków,
  • zabezpieczenia w specjalistyczne środki dopuszczone dla dzieci,
  • zabezpieczenia i urządzenia dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego do izolacji w wypadku podejrzenia zachorowania,
  • opracowania wymaganych wewnętrznych procedur i regulaminów dostosowanych do sytuacji epidemiologicznej, w tym dezynfekcji pomieszczeń.

Otwarcie placówek przedszkolnych z dniem 6 maja 2020 roku bez szczegółowych wytycznych służb odpowiedzialnych za zwalczanie COVID-19, byłoby nieodpowiedzialnym działaniem samorządów gminnych. Dbajmy o zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.

Informuję, że zasięgniemy opinii rodziców, czy wyrażają wolę, aby ich dzieci w najbliższym czasie powróciły do placówek przedszkolnych. Ponadto w najbliższym tygodniu bardzo starannie dostosujemy warunki funkcjonowania przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach) do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. O szczegółach związanych z terminami otwarcia gminnych przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach) oraz zasadach ich funkcjonowania będziemy informować na bieżąco.

źródło: Piotr Tyrlik

Udostępnij Drukuj E-mail